Makaleler

Anatomi II

Anatomi;

 

Ekstraoküler kaslar

 

Tillaux Spirali; Rektus kaslarının limbustan uzaklığına göre oluşan hayali çizgiAltı adet ekstraoküler kas, göz hareketlerinden sorumludur. 


Primer fonksiyon

Sekonder/Tersiyer fonksiyon

İç rektus

Addüksüyon

-

Dış rektus

Abdüksüyon

-

Üst rektus

Elevasyon

İntorsiyon /Addüksüyon

Alt rektus

Depresyon

Ekstorsiyon/Addüksüyon

Alt Oblik

Ekstorsiyon

Elevasyon, Abdüksüyon

Üst Oblik *

Intorsiyon

Depresyon, Abdüksüyon

 

 

Addüksüyon; İçe bakış / Abdüksüyon; Dışa bakış / Elevasyon; Yukarı bakış / Depresyon; Aşağı bakış / İntorsiyon; Korneada saat 12 pozisyonunun nazale yer değiştirmesi (ör: Sağ gözde saat yönünde hareket) / Ekstorsiyon; Korneada saat 12 pozisyonunun temporale yer değiştirmesi (ör: Sağ gözde saatin aksi yönünde hareket)

 

 

Üst oblik 4.(troklear), dış rektus 6.(abdusens) ve diğer kaslar da 3.(okülomotor) kranial kafa çiftinden uyarı alırlar. Okülomotor sinir aynı zamanda levator palpebra, siliyer ve sfinkter pupilla kaslarını da uyarır.Üst oblik kasın ön lifleri intorsiyondan, arka lifleri ise depresyondan sorumludur. Bu kası muayene etmek için en iyi pozisyon hastayı içe ve aşağıya doğru baktırmaktır.


Üst oblik kasının inervasyonu konüs iç yüzeyinden olmadığı için diğer ekstraoküler kasların aksine retrobulber anesteziden etkilenmez.

Önemli bazı anatomik hatırlatmalar;

 

Dış rektus hariç diğer rektus kaslarının üzerinde iki adet anterior siliyer arter mevcuttur. Ön segment kanlanması bu arterler yardımı ile olur. Ayni gözde ikiden fazla rektus kasına cerrahi girişim yapıldığında bu sebeple ön segment kanlanmasında ciddi sıkıntı yaşanabilir. Bunu bertaraf etmek için rezeksiyon yerine katlama yapılması veya arter korumalı rektus cerrahisi .. gibi yöntemler geliştirilmiştir.İç rektus kası, oblik kaslar ile bağlantılı olmadığı için geri kaçmaya en müsait kastır. İç rektus işlemleri esnasında muhakkak güvenlik sütürü kullanılmalıdır.

 

Üst oblik kası üst rektus kasının altından geçer (sklera ile üst rektus arasında ince bir tül gibi ve yelpaze şeklinde yayılır). Üst rektus kasına yapılan işlemlerde kolaylıkla hasar görebilir. Üst oblik kası fonksiyonel ön ⅓ (intorsiyondan sorumlu) ve arka ⅔ (depresyon ve abdüksüyündan sorumlu) olarak ikiye ayrılır. Harada-Ito prosedüründe ön lifler sıkılaştırılarak intorsiyon artırılır, diğer bir tabirle 4. sinir felcine bağlı alt oblik aşırı fonksiyonu ile gelişen ekstorsiyon azaltılır.

 

Alt oblik kası ise tenon ile alt rektus kası arasındadır. Alt oblik kasının insersiyosu makülaya yakın olduğu için, cerrahide traksiyondan mümkün olduğunca kaçınmalıdır.

 

Alt rektus kasının alt kapak ile bağlantıları çok sıkı olduğu için geriletmesinde alt kapakta retraksiyon (kapak aralığında genişleme) ve rezeksiyonunda da kapak daralması sık görülür.