Makaleler

Cerrahi Tedavi

Cerrahi Tedavi

 

Her bir gözümüzde altışar adet kas, yukarı-aşağı-çapraz bakmadan sorumludur. Gözlerin içe bakmasından sorumlu kaslara iç rektus, dışa bakmasından sorumlu kaslara da dış rektus adı verilmiştir. Her gözde iki adet bulunan oblik kaslar ise çapraz bakışı sağlarlar.

 

 

 

Bu resimde göz kasları toplu olarak izlenmektedir

 

 

Burada ise hangi yöne bakıştan, hangi kasın veya kasların sorumlu olduğu görülmektedir.

(LR: Dış rektus, MR: İç rektus, IO: Alt oblik, SO: Üst oblik, IR: Alt rektus, SR: Üst rektus)

 

 

 

İçe kayması mevcut olan hastalarda çoğunlukla bir veya iki iç rektus kasının 5-6 mm geriye doğru alınarak zayıflatılması, gözlerin paralel hale gelmesi için yeterli olur. Kaymanın çok fazla olduğu hastalarda nadiren dış rektus kaslarının kısaltılarak güçlendirilmesi de gerekebilir.

 

Benzer mantıkla, dışa kaymalarda dış rektus kası geriletilir. Bunun için bazen iki gözde de cerrahi gerkebilir ve eğer kayma fazla ise üç ve hatta dört kasa müdahale edilir.

 

 

Solda geriletme, sağda ise rezeksiyon işlemi görülmektedir.

 

Dikey ve çapraz kayması olanlarda ise üst-alt rektus ve oblik kaslarda gerekli güçlendirme-zayıflatma işlemleri yapılır.

 

Şaşılık cerrahilerinde hiçbir zaman %100 garanti verilemez. Her ne kadar çoğu hastada (iyi bir klinikte bu oran %90 civarındadır) tek ameliyat ile başarı sağlansa da, hiçbir hastaya işlemin bir defada olup biteceği söylenmemelidir. Günümüzde gelişen teşhis yöntemleri ve özellikle ayarlanabilir dikiş yöntemi ile başarı oranımız giderek artmaktadır.

 

 

Ayarlanabilir dikiş yöntemi

Bu yöntemde öncelikle tahmini kayma için belli bir cerrahi plan yapılır ve bundan daha fazla geriletme ameliyat esnasında uygulanır. Hasta kendine geldikten sonra tekrar şaşılık muayenesi yapılır ve kaslardaki son ayarlama gerçekleştirilir.

Ayarlanabilir dikiş yöntemi yöntemi özellikle daha önce ameliyat geçirmiş ve bu ameliyatta sonucun tahmin edilemediği hastalarda, kas felci durumlarında ve guatr hastalığı sonrası (tiroid oftalmopati) göz kaslarında bozulmalar olanlarda faydalı bir yöntem olup, uygun hastalarda yüz güldürücü sonuçlar verir.

 

 

 

Bu işlem çocuklarda narkoz altında, büyüklerde ise lokal anestezi altında (ayaktan ameliyet şeklinde) gerçekleştirilir. İşlem genellikle 20-30 dakika arasında bir süre alır. Ameliyattan sonra (forniks kesisi ile yapıldığı için) gözlerin kapatılması gerekmez. Enfeksiyon riskine karşı bir hafta antibiyotikli damla ve merhem kullanılır.

Kendiliğinden eriyen dikiş kullanıldığı için dikiş alınması gibi ek bir müdahale yoktur.

 

 

 

 

Solda ameliyat önceki şaşılık , sağda ise ameliyattan bir gün sonra

şaşılığın düzelmesi görülmektedir.