Makaleler

3. sinir felci

 

Doğuştan 3. sinir (Okülomotor) sinir felci

Nadirdir ancak çocuklarda görülen 3.sinir felcinin hemen hemen yarısı bu şekildedir. Çoğu tek taraflıdır. Genel bir kural olarak doğuştan 3.sinir felcine sahip çocuklarda diğer nörolojik ve sistemik anormallikler yoktur.

Doğuştan üçüncü sinir felcine sahip tüm hastalarda değişik derecelerde kapak düşüklüğü, göz hareketlerinde kısıtlılık ve hemen hemen tümünde gözbebeği tutulumu mevcuttur. Olguların çoğunda göz tembelliği mevcuttur. Felçli gözde anlamlı astigmatizma olabilir.Kazanılmış üçüncü sinir felci

Üçüncü sinirin kazanılmış tutulumu doğuştan olgulara göre çok daha sık görülür. Bazı vakalarda lezyonun yeri tam olarak saptanabilirken bazılarında bunu saptamak güçtür.

1-) Benedikt sendromu: Kırmızı nükleusdan geçen fasikülün tutulumu ile ortaya çıkar. Aynı taraf 3.sinir felci ve kontralateral extrapiramidal belirtiler (örn; hemitremor) görülür.
2-) Weber sendromu: Serebral pedünkülden geçen fasikülü tutar. Aynı taraf 3.sinir felci ve kontrlateral hemiparezi mevcuttur.
3-) Nothnagel sendromu: Fasikül ve süperior serebellar pedinkül tutulumu ile ortaya çıkar. Aynı taraf 3.sinir felci ve serebellar ataksi ile karakterizedir. Önemli sebepler, vasküler hastalıklar ve tümörlerdir.
4-) Claude sendromu : Benedikt ve Nothnagel sendromlarının birlikte olması ile ortaya çıkar.

İzole 3. sinir Felç Sebepleri

1-) Sebebi bilinmeyen: % 95
2-) Vasküler hastalıklar (Hipertansiyon, Şeker Hastalığı): Gözbebeğinin tutulmadığı olgularda  en sık sebeptir. Tüm hastalarda, kan basınç ölçümü, idrar analizi, kan şekeri kontrol edilmelidir. Çoğu vakalarda ilk 3 ayda iyileşme görülür. Diabetik 3.sinir felci sıklıkla periorbital ağrı ile birliktedir.
3-) Travma : Direkt travma veya subdural hematoma sekonder, uncal herniasyon sık sebepler arasındadır.
4-) Anevrizma : Pupil tutulumu ile birlikte izole ağrılı 3.sinir felcinde posterior communican arter anevrizması (internal carotid ile birleşim yerinde) düşünülmelidir.
5-) Diğerleri : Örn ; tümörler, sifiliz, kollajen vasküler hastalıklarla ilişkili vaskülitik olaylar.

Klinik Bulgular

Tam 3.sinir felci

1-) Levator zayıflığına bağlı kapak düşüklüğü görülür. Kapak düşüklüğü tam ise diplopi yoktur.
2-) Primer pozisyonda göz dışa dönük ve intorsiyonedir. Sağlıklı 4.sinir varlığında aşağı bakışta intorsiyon artar.
Sağlam dış rektus nedeniyle dışa bakış normaldir
Felçli iç rektus nedeniyle içe bakış kısıtlıdır
Felçli üst rektus ve alt oblik nedeniyle yukarı bakış kısıtlıdır