Makaleler

Şaşılık Giriş

Strabismus, Yunanca kayma anlamına gelen "strabismos" kelimesinden köken almaktadır. Uzak bakışta paralel olan görme eksenlerinden en az birinin herhangi bir yöne sapması şaşılık olarak tanımlanır.

Ortoforya, tüm bakış yönlerinde ve tüm mesafelerde hiçbir kaymanın olmaması ve kapama testi ile füzyon (cisimleri tek olarak algılama) bozulsa bile gözlerin paralel konumunu sürdürmesi durumudur. Ortofori oküler denge için ideal durum olsa da, gerçekte nadiren gözlenir. Çoğu kişide uzak veya yakın bakışta küçük miktarda heteroforya (gizli kayma) bulunur. Bu nedenle bazı göz doktorları ortofori terimini, küçük miktarlı heteroforya varlığına rağmen, esas olarak aynı hizadaki, düz bakan gözler için kullanırlar. 

Heteroforya, binoküler (iki gözü kullanma) görme refleksi ile gizli kalan kaymadır.(Latent Strabismus). Heterotropya deviasyonun füzyonel mekanizmalar ile kontrol altına alınamayıp manifest hale geçmesidir. (Manifest Strabismus). 

Füzyon ortadan kaldırılınca heteroforya latent fazdan manifeste geçer ve heterotropyaya dönüşür.