Makaleler

İçe Kayma Özet

Ezotropya (İçe Kayma)

 

En basit tanımı ile gözlerin birbirine doğru yaklaşmasıdır.

 

Yenidoğanlarda gözlerde sıklıkla geçici kayma görülür. Bunlardan birisi de içe kaymadır. Birkaç aydan fazla süren kaymalarda muhakkak uygun tedavi başlanmalıdır. Özellikle kaymanın fazla olduğu ve ailede (anne veya baba tarafından) benzer sorunu olanlarda acil olarak öncelikle (gerekli olursa) gözlük ve görme tembelliğine yönelik tedavi başlanmalıdır.

 

Zannedilenin aksine bebekler gözlüğü kolay tolere ederler. Annesinin yüzünü daha net görmesine sebep olan gözlüğü bebekler kolayca kabul eder, hatta çıkarmak bile istemezler.

 

Bu hastalarda hipermetropi (yakını net görememe) nadir değildir. Hastalar yakını net görebilmek için aşırı efor sarfederken, aynı zamanda gözler de içe doğru kaymaya başlar ve bu durum belli bir süre sonra kalıcı hale gelir.

 

Doğuştan aşırı derece içe kayması olan bebeklerde Çapraz Bakış gelişir.

Diğer bir ifade ile; sağa bakarken sol gözü, sola bakarken sağ gözü kullanırlar!

 

 

 

Gözlük tedavisi ile kayma azalmıyor veya ortadan kalkmıyor ise yapılması gereken şey en kısa zamanda (tercihan 1 yaşından önce) cerrahidir. Üç boyutlu görme, yaşamın ilk aylarında geliştiği için, belli bir süreden sonra yapılan cerrahi her iki gözde görmeyi normal seviyelere bile çıkarsa, ilk 9-12 ay içinde şaşılığın düzeltilmemesi hastanın hayatı boyunca mesafe tayini yapamamasına sebep olacaktır.

 

Sağ gözde içe kayma

 

 

Gözlük kullanımı sonrası gözdeki

kaymanın düzelmesi izleniyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her iki gözde içe kayma

 

 

Gözlük ile kayma ortadan kalkıyor

 

 

 

 

 

Bifokal gözlük verilen fakat çerçevesi yanlış ayarlandığı için

sol gözde içe kayması devam eden hasta

 

 

 

Bifokal camlar doğru olarak ayarlandığında,

şaşılığın da ortadan kalktığı görülüyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solda ameliyat önceki şaşılık , sağda ise ameliyattan bir gün sonra

şaşılığın düzelmesi görülmektedir.

 

 

 

İçe kayma ile beraber dışa bakamamanın beraber olması 6. sinir felcini gösterir. Bu durum geçici olabileceği gibi (özellikle ileri yaşta diabetli hastalarda, çocukluk çağında aşılardan sonra) kalıcı olarak beyin tümörlerinde de ortaya çıkabilir. Dolayısıyla ileri tetkiklerin yapılması hayati önem arzeder.

 

 

Sağ gözde 6. sinir felci sebebiyle, bu gözde içe kayma,

Sağdaki resim: Sağ gözün sağ tarafa bakamaması görülmektedir.

(Bu çocukta beyin sapı tümörü mevcut idi!)